PROJEKTY - Podpora ZŠ Pod Skalkou formou šablon II.

ObrázekZákladní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 1 238 553,00 Kč.
Projekt má název Šablony II na Pod Skalce a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015249.
Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

 

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

 

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další část finanční podpory bude směřovat na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení ICT technika do výuky, projektové dny, komunitně osvětová setkání a kluby sociálních a občanských dovedností.

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola